ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

alt

Attachments:
Download this file (10.jpg)10.jpg[ ]283 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]129 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]304 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]291 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]285 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]287 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]283 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]281 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]286 Kb

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

alt

Attachments:
Download this file (CCF04112563.pdf)CCF04112563.pdf[ ]8049 Kb

งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

alt

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]255 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]504 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]476 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]490 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]422 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]137 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]423 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]342 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานปลัด

1.ตำแหน่งยาม 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

กองคลัง

3.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

กองช่าง

4.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา

5.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-297557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย