คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๒๖

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1988 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 26

คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๒๗

คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โควิด-19) ฉบับที่ 27

คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๒๘

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๒๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

alt

Attachments:
Download this file (126595.jpg)126595.jpg[ ]158 Kb

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกเขตเคหสถานหรือสถานที่พำนัก

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ
คุณพึงพอใจอบต.ชำแระ ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557