การบริหารทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 สำนักปลัด 63
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 59
3 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25 สำนักปลัด 202
4 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 สำนักปลัด 62
5 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 สำนักปลัด 61
6 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ. 2562.ราชบุรี พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล 2564 สำนักปลัด 67
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 สำนักปลัด 75
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 สำนักปลัด 73
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย สำนักปลัด 121
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 สำนักปลัด 145

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557