เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 19
2 แผ่นพับต่อต้านคอร์รัปชั่นอบต.ชำแระ สำนักปลัด 134
3 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย สำนักปลัด 44
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ สำนักปลัด 78
5 ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต สำนักปลัด 298
6 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ สำนักปลัด 37
7 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 86
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ สำนักปลัด 95
9 ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต สำนักปลัด 214
10 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด 125

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557