คู่มือบริการประชาชน อบต.ชำแระ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 186
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ. สำนักปลัด 170
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด 174
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักปลัด 162
5 การรับชำระภาษีป้าย สำนักปลัด 165
6 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำนักปลัด 163
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 171
8 การแจ้งถมดิน สำนักปลัด 168
9 การแจ้งขุดดิน สำนักปลัด 171
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 171
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 708
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร สำนักปลัด 176
13 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำนักปลัด 158
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 สำนักปลัด 169
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 สำนักปลัด 169
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 สำนักปลัด 185
17 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักปลัด 315

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557