โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ.บริเวณริมคลองข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวมอญโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนสวมใส่ชุดมอญร่วมงาน

altalt

alt

alt alt

altalt

altalt

altalt

altaltaltalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557