กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี นำโดย นายสมบัติ ขำละม้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ พนักงานของ อบต.ชำแระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดหนองกลางดง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดหนองกลางดง