ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ หรือhttps://justicechannel.org/format/listen/lawsounds365ซึ่งมีไฟล์เสียงความรู้กฎหมายจำนวน 365 ตอน