ประวัติและตราสัญลักษณ์ อบต.ชำแระaltสมัยก่อน เดิมเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีพื้นที่รวมอยู่กับตำบลสร้อยฟ้า ต่อมามีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองเมื่อปี พ.ศ.2484 จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลชำแระตามชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสร้อยฟ้า ประวัติเดิม คือ ชาวบ้านมีการแล่เนื้อสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เพื่อวางจำหน่ายเนื้อ เป็นหลักจนเรียกติดปากว่า "ลานชำแหละ"ต่อมาได้ขยายการทำการเกษตร อย่างอื่นเข้ามาแทน และภาษาปากก็เรียกเพี้ยนเป็นคำว่า "ชำแระ" มาจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 18.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,568.75 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีนายประเสริฐ ยี่บุญ กำนันตำบลชำแระ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีนายสมบัติ ขำละม้าย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ โดยดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565altThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557