ประวัติและตราสัญลักษณ์ อบต.ชำแระaltสมัยก่อน เดิมเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีพื้นที่รวมอยู่กับตำบลสร้อยฟ้า ต่อมามีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองเมื่อปี พ.ศ.2484 จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลชำแระตามชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสร้อยฟ้า ประวัติเดิม คือ ชาวบ้านมีการแล่เนื้อสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เพื่อวางจำหน่ายเนื้อ เป็นหลักจนเรียกติดปากว่า "ลานชำแหละ"ต่อมาได้ขยายการทำการเกษตร อย่างอื่นเข้ามาแทน และภาษาปากก็เรียกเพี้ยนเป็นคำว่า "ชำแระ" มาจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 18.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,568.75 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีนายประเสริฐ ยี่บุญ กำนันตำบลชำแระ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายสมบัติ ขำละม้าย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ โดยดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555altThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557