บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ชำแระ


น.ส.ณปภัช เจียมธโนปจัย
รองปลัดอบต.ชำแระ
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)


น.ส.สุกัญญา จอมพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


น.ส.สุนีย์ เลี้ยงวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรพร พุตติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
alt
น.ส.มัชชไมพร แพรจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก
 

alt

น.ส.งามทิพย์ จิตรคำ
คนงานทั่วไป

alt
น.ส.นัสธมนต์ พุฒขาว
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ลัดดา บุญเจริญ
นักการ

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557