บุคลากรกองคลัง อบต.ชำแระalt
นางธนิตา กัณฑภา
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.จันทร์ฉาย ชั้นทองคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
alt 
น.ส.อัญชลี บุษกรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานน.ส.จารุวรรณ สืบโดด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.มนฤดี งามประสิทธิ์
คนงานทั่วไป


น.ส.นิสา วุฒิชัยวัฒน์
คนงานทั่วไป

alt

น.ส.สุกัญญา คำทา
คนงานทั่วไป

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557