หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ชำแระ
น.ส.ณปภัช เจียมธโนปจัย
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ชำแระ
โทร 032-297557 ต่อ 18


น.ส.ณปภัช เจียมธโนปจัย
รองปลัดอบต.ชำแระ
โทร 032-297557 ต่อ 18
น.ส.ณปภัช เจียมธโนปจัย
รองปลัดอบต.ชำแระ
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
โทร 032-297557 ต่อ 18
alt
นางณัฐธิดา ฤทธิ์เดช
หัวหน้าสำนัก
โทร 032-297557 ต่อ 11
alt
นางธนิตา กัณฑภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 032-297557 ต่อ 14

นายสมชาติ สมเด็จ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 032-297557 ต่อ 17

นายเฉลิมวุฒิ สีทา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 032-297557 ต่อ 12

altThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557