อบต.ชำแระ เข้าร่วมโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(กล่องยูเอสทีและล็อตเตอรี่รีไซเคิลได้)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เข้าร่วมโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(กล่องยูเอสทีและล็อตเตอรี่รีไซเคิลได้) ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ วัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

alt