เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- บทความเรื่อง ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

- บทความเรื่อง ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

- บทความเรื่อง ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

- บทความเรื่อง ขอชื่อแพทย์เวร

- บทความเรื่อง แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557