ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Attachments:
Download this file (00 ปกข้อบัญญัติ.pdf)00 ปกข้อบัญญัติ.pdf[ ]95 Kb
Download this file (01 สารบัญ.pdf)01 สารบัญ.pdf[ ]85 Kb
Download this file (02 ส่วนที่ 1 (หน้า 1-7).pdf)02 ส่วนที่ 1 (หน้า 1-7).pdf[ ]178 Kb
Download this file (03 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (หน้า 8-13).pdf)03 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (หน้า 8-13).pdf[ ]60 Kb
Download this file (04 ส่วนที่ 8 (หน้า 14-15).pdf)04 ส่วนที่ 8 (หน้า 14-15).pdf[ ]100 Kb
Download this file (05 รายงานประมาณการรายรับ (หน้า 16-18).pdf)05 รายงานประมาณการรายรับ (หน้า 16-18).pdf[ ]56 Kb
Download this file (06 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (หน้า 19-21).pdf)06 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (หน้า 19-21).pdf[ ]155 Kb
Download this file (07 รายงานประมาณการรายจ่าย (หน้า 22-55).pdf)07 รายงานประมาณการรายจ่าย (หน้า 22-55).pdf[ ]217 Kb
Download this file (08 แผนงานบริหารงานทั่วไป (57-69).pdf)08 แผนงานบริหารงานทั่วไป (57-69).pdf[ ]235 Kb
Download this file (09 แผนงานรักษาความสงบภายใน (70).pdf)09 แผนงานรักษาความสงบภายใน (70).pdf[ ]145 Kb
Download this file (10. แผนงานการศึกษา (71-78).pdf)10. แผนงานการศึกษา (71-78).pdf[ ]200 Kb
Download this file (11.แผนงานสาธารณสุข (79-80).pdf)11.แผนงานสาธารณสุข (79-80).pdf[ ]150 Kb
Download this file (12. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (81-83).pdf)12. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (81-83).pdf[ ]162 Kb
Download this file (13.แผนงานเคหะและชุมชน (84-92).pdf)13.แผนงานเคหะและชุมชน (84-92).pdf[ ]201 Kb
Download this file (14.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (93-95).pdf)14.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (93-95).pdf[ ]157 Kb
Download this file (15.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (96-97).pdf)15.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (96-97).pdf[ ]152 Kb
Download this file (16.แผนงานการเกษตร (98-99).pdf)16.แผนงานการเกษตร (98-99).pdf[ ]147 Kb
Download this file (17.แผนงานงบกลาง (100-101).pdf)17.แผนงานงบกลาง (100-101).pdf[ ]151 Kb
Download this file (18.สรุปข้อบัญญัติงบประมาณฯ 102-108.pdf)18.สรุปข้อบัญญัติงบประมาณฯ 102-108.pdf[ ]69 Kb
Download this file (ประกาศข้อบัญญัติ.pdf)ประกาศข้อบัญญัติ.pdf[ ]120 Kb

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี


หน้า 37 จาก 37

37
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ
คุณพึงพอใจอบต.ชำแระ ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557