มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลชำแระ

พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นายสมบัติ ขำละม้าย นากองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลชำแระ จำนวน 5 ราย

alt