กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา & กิจกรรมเดินรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา

พิมพ์

อบต.ชำแระ ร่วมด้วย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และโรงเรียนวัดหนองกลางดง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และร่วมกันเดินรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt