แผ่นพับประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สำนักปลัด 8
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการฯ 12
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย สำนักปลัด 12
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักปลัด 12
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 7
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ สำนักปลัด 9
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด 8

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557