ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ (ตำบลชำแระ สะอาด ปลอดขยะ)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ ขำละม้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ (ตำบลชำแระ สะอาด ปลอดขยะ) แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

alt