โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กได้รู้จักการป้องกันโรคในเบื้องต้น รู้จักการล้างมือ 5 ขั้นตอน โรคทางเดินหายใจ(ไข้หวัด) โรคมือปากเท้าเปือย โรค HRV โรคโควิด19 รวมถึงสาธิตการตรวจโควิด19 โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง

alt alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557