รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3229-7557รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557