ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคอ1-4 หรือยื่นใบเสนอชื่อทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1-4 หรือยื่น ทางเว็บไซต์ http://twun.onwr.go.th

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557