ภูมิปัญญาการทำช่อฟ้า ใบระกา

พระสมนึก ตรุโณ

เกิดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2507

จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองกลางดง พรรษาบวช 25 พรรษา

ถนัดงานฝีมือด้านการทำช่อฟ้า ใบระกา ประดับจั่วทั้งสองข้าง

alt

alt