ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)

https://drive.google.com/file/d/1xrEw8Ksb7vfWXnYbST4blOHMCHXR32Ck/view?usp=sharing

2. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)

https://drive.google.com/file/d/1sLICR6CU9Wj9jFQxlxCt3uQvtn0F0sVN/view?usp=sharing

3. ประกาศกำหนดราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ (ภดส.1)

https://drive.google.com/file/d/15q-skRZ779TeESYWcctFibTN4KDI3c3U/view?usp=sharing

4. แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)

https://drive.google.com/file/d/1ooKAtf2y_LJQwNaNWrpqb4tYxm-Kst_N/view?usp=sharing

5. ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)

https://drive.google.com/file/d/1W36RdO9gIhbKOn3LWkDKvcuicsg2fNFH/view?usp=sharing

6. ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์

https://drive.google.com/file/d/1286mhRMQFufV_Vsx_6BeC5_ONBluB3b_/view?usp=sharing

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557