สภาพทั่วไป อบต.ชำแระ


อาณาเขต
ตำบลชำแระ เป็น 1 ใน 19 ตำบลในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

altทิศเหนือ จรด ตำบลบ้านม่วง และ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
altทิศตะวันออก จรด ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
altทิศตะวันตก จรด ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
altทิศใต้ จรด ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม

โดยตำบลชำแระอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปทางทิศใต้เป็นระยะ ทางประมาณ 10 กิโลเมตร

alt


อาณาเขต
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลชำแระเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน

altประชากร
ตำบลชำแระมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 6,331 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 3,043 คน ประชากรหญิงจำนวน 3,288 คน มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,813 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 342 คน/ตารางกิโลเมตรaltThai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557