ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานชลประธานที่ 13 เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานชลประธานที่ 13 เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2564

alt