กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

alt