ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานปลัด

1.ตำแหน่งยาม 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

กองคลัง

3.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

กองช่าง

4.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา

5.ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-297557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557