บุคลากรสำนักปลัด อบต.ชำแระ


alt
นางณัฐธิดา ฤทธิ์เดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมชาติ สมเด็จ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
alt
นายอัครเดช ตันติพล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางดวงใจ จรรยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
alt
น.ส.ภัทราภรณ์ อุตรา
นิติกรปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.มยุรี พงษ์รักษากุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประยงค์ ดอนพรหมมะ
คนงานทั่วไป

- ว่าง -
คนงานทั่วไป
alt
นายสุวรรณ ยี่บุญ
ภารโรง

นายวิวัฒน์ พูลสุวรรณ
คนขับรถยนต์

- ว่าง -
ยาม


นายพิศาล เล่าแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557