บุคลากรสำนักปลัด อบต.ชำแระ


alt
นางณัฐธิดา ฤทธิ์เดช
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายชัดชาย นาคประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
alt
นายศราวุธ บุญวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางดวงใจ จรรยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
alt
น.ส.ภัทราภรณ์ อุตรา
นิติกรปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.มยุรี พงษ์รักษากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
คนงานทั่วไป
alt
น.ส.สุนารี ตุ้มแช่ม
คนงานทั่วไป
alt
นายสุวรรณ ยี่บุญ
ภารโรง
alt
นายอานนท์ จันทร์น้อย
พนักงานขับรถยนต์
นายพิศาล เล่าแสง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


- ว่าง -
ยาม
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557