โครงการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จัดทำอบรมโครงการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ชั้น 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ส.อบต. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR