สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระalt
นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์
ประธานสภาอบต.ชำแระ


นายวิชัย เอี่ยมเจริญ
รองประธานสภาอบต.
alt
นางดาราวรรณ จันทร์ทรัพย์
เลขานุการสภาอบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ


นายสุชาติ ภูมิอินทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

นายประเสริฐ มีเขียว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

นายวิชัย เอี่ยมเจริญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

น.ส.สมใจ ดวงหิรัญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

นายหยัด ตุ้มแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

นายเต๋า อิ่มแย้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

นายมาโนชน์ สงกรานต์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

นางบุญชู ตุ้มแช่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

นายมนัส วังกะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

นายจอม นุชทองแดง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

นายสมบูรณ์ เพ็ชรนิยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ชำแระเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-7557