กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด หลวงพ่อโต

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ของ อบต.ชำแระ ร่วมกันจิตอาสา ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดกิ่งไม้ ณ หลวงพ่อโต และบริเวณรอบหลวงพ่อโต หมู่ที่ 6 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี