ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โมบาย

นางสาวมาลัย เนียมหอม

เกิดเมื่อ 6 สิงหาคม 2501

บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 7 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

alt