ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำหมักธรรมชาติ

นายลับ ตุ้มทับ

เกิดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2493

บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 3 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120