กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองกลางดง และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุวัดหนองกลางดง ตำบลชำแระ และวัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า